Mevzuat & Tebliği


5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 33

Tarih : 18.07.2014


Okuma Sayısı : 1694

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 33

 

Konusu                                   :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                     :  15/07/2014

Sayısı                                      : KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi - 23

İlgili olduğu maddeler           :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

 

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

Duyuruyu Arkadaşıma Gönder (Mail Adresini Yazınız)    

MEVZUAT VE TEBLİĞİ

 Mevzuat BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku 6552 SAYILI TORBA YASA, TEBLİĞ VE REHBERLERİ 1752 02.10.2014
Oku GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 1686 22.10.2014
Oku Gelir Uzmanları İçin Kanun Teklifi verildi. 2196 25.11.2014
Oku Gelir Uzmanları İçin 2. Kanun Teklifi Verildi 1634 09.12.2014
Oku Gelir Uzmanları İçin 3. Kanun Teklifi Verildi 1647 15.12.2014
Oku 6552 Sayılı Yasa İçin Başvuru Süresi Bazı Durumlar İçin Uzatıldı! 1349 13.02.2015
Oku 2015 MENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 1308 15.03.2015
Oku Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi 1351 15.03.2015
Oku 2015 Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi 1333 15.03.2015
Oku 2015 Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi 1327 15.03.2015

 « Geri Dön