Adalet Hemen Şimdi

Bunları biliyormuyuz acaba

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde geçici görevli olarak çalışanlar herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın

10.07.2011 tarih ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ünvanları Devlet Gelir Politikaları Uzmanı,

02.11.2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Uzmanı olarak değiştirilmiştir.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle getirilen düzenlemeler “eşit işe eşit ücret” başlığı altında toplanmış olmasına rağmen, aynı işi yaptığımız Devlet Gelir Uzmanları ile son değişikliklere kadar Gelir Uzmanı olup, değişikliklerle Maliye Uzmanı ünvanı verilen azcık torpilli ( ki orada çalışıp bu ünvan verilmeyen arkadaşlarımız da var) meslektaşlarımız arasında dağlar kadar farklılıklar yaratılmıştır.

(Her ne kadar bu ünvanı alamayıp hala orada çalışan Gelir Uzmanı arkadaşım hala neyi, kimi bekliyor anlamış değilim ama..)

Yukarıda yapılan düzenlemelerde sınav ve ya başka bir şart gözetmeksizin atamalar yapılmıştır.

657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara yer verilmiş olmasına rağmen Gelir Uzmanları düzenlemenin dışında bırakılmıştır.

İdare iki yüzlü davranmaktadır. Hem merkezde taşralı çalıştırmakta ( GİB içerisinde kime dokunsanız Gelir Uzmanıdır ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının elemanıdır.) hem 40 kişiyi merkez elemanı yapmaktadır. Yapılan uygulama 657 sayıılı Devlet Memurları kanununu liyakat ilkesiyle çelişmektedir.

Liyakat ilkesi neyi ifade eder?

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi , sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

………….. sonuç olarak 02.01.2012 anayasa mahkemesine dava açmaya az kaldı……

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.