Anayasa Mahkemesi Gelir Uzmanları İle İlgili Kararını Erteledi

Anayasa Mahkemesi Merkez-Taşra Uzmanı Ayrımını Esastan İnceliyor

657sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan bazı ibareler ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili hükümlerinde yer alan bazı ibareler Anayasa Mahkemesi tarafından  iptal edilmişti.

Söz konusu karar, 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen ve kariyer uzman maaşları arasında merkez ve taşra uzmanları ayrımına neden olan “merkez” ibaresi ile ile ilgili idi.

Anayasa Mahkemesi tarafından:

“375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında…” ibaresinin “uzman” yönünden iptaline,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) SAYILI CETVEL’in (1) numaralı sırasında yer alan “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden iptaline,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) SAYILI CETVEL’in (1) numaralı sırasında yer alan “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin iptaline,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ’nin (8) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden iptaline,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ’nin (8) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin iptaline,”

şeklinde 666 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeler yetki yasası kapsamında olmaması nedeniyle iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı için tıklayınız …
İptal hükmü ile ilgili olarak 1 yıl içinde (24 Mayıs 2017’ye kadar) yeni bir Kanuni düzenleme yapılması için süre verilmişti.

Ancak iptal edilen hükümler 20.08.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ile yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

Bu defa İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ile birlikte 123 milletvekili 20.08.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

 

“11. maddesiyle 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin 8. sırasının değiştirilen (b) bendinde yer alan “…(ğ) bendinde…” ve “…merkez teşkilatına…” ibarelerinin,

77. maddesiyle; 1- 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 10. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (c) bendinde yer alan “Merkez Teşkilatlarında…” ibaresinin, 2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen (III) sayılı Cetvel’in (1) numaralı sırasının “Kadro Unvanı” başlıklı bölümünde yer alan “…(ğ) bendinde…” ve “…merkez teşkilatına…” ibarelerinin,”

iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması talebi ile 2016/181 esas numarasında Anayasa Mahkemesine başvurmuşlardır.

Söz konusu başvuru hakkında; Anayasa Mahkemesinin 23 Kasım 2016 yaptığı Mahkeme Toplantısı sonucunda; “Esasa geçilmesine ve Yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına” şeklinde karar vermiştir.

Kararı incelemek için lütfen tıklayınız. 

Anayasa Mahkemesi 11/07/2018 tarihli toplantısında ise;  Kanunla yapılan düzenlemeyi Anayasaya uygunluk açısından “eşitsizlik” yönüyle Esastan inceliyor.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan gelir uzmanları, kariyer meslekler arasındaki merkez-taşra ayrımı düzenlemesinin kaldırılmasını ve özlük haklarının diğer kariyer uzmanlarla eşitlenmesini istiyor.

Gelir Uzmanı ve yardımcısı olarak görev yapan yaklaşık 24 bin kişiyi temsil eden Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Dernekleri (GUYADER ile YGUD) tarafından yapılan ortak açıklamalarda, “Gelir Uzmanları olarak kariyer meslekler arasında oluşturulan merkez-taşra ayrımı düzenlemesinin kaldırılarak kariyer meslekler arasında eşitliğin sağlanması” talep ediliyor.

Mahkeme Toplantılarında Temmuz/2018’de Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

11 Temmuz 2018 Çarşamba Günü Toplantı Gündemi
11 Temmuz 2018 Çarşamba Günü Toplantı Ek Gündemi
5 Temmuz 2018 Perşembe Günü Toplantı Sonuçları

Ayrıntıları öğrenmek için sitemizi takip edebilirsiniz.
http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/gundem/detay/genelkurul/853.pdf

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.