Basın Açıklaması

Soma’da 13 Mayıs günü meydana gelen maden kazası

21 Mayıs 2014 Çarşamba 15:26

                                     BASIN VE KAMUOYUNA,

 

Öncelikle Soma’da 13 Mayıs günü meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

 

Gelişmiş ülkelerde ve Dünya madencilik tarihinde yarım asrı aşkın süredir bu çapta büyük can kayıpları yaşanmıyorsa, Almanya’da son 30 yılda maden kazalarında can kaybının sadece 3 kişiden ibaret olması, madenlerde tabiatın etkisinin, gelişmiş modern teknik ve donanımlarla daha kolay kontrol altına alınabildiği göstermektedir. Dolayısıyla Soma’da meydana gelen kazadaki ölüm ve yaralanmaların sayısı kabul edilemez.

 

Sorumluların bir an önce bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde yargılanarak hak ettikleri cezaları almalarını temenni ediyoruz. Ayrıca mağdur olan maden şehitlerimiz ve yakınları ile yaralılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini ve kamu vicdanının tatmin edilmesini bekliyoruz.

 

Bizler de Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği mensupları olarak 24 saat halkla içi içe olmamız yanında sosyal ve toplumsal sorumluluğumuz gereğince kendi alanımızla ilgili bu basın açıklamasını yapma gereğini duyduk.

 

Maden kazasından doğrudan etkilenen maden şehitlerimizin, yaralılarımızın ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının vergi ve benzeri yükümlülükleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler hakkında bu zamana kadar Maliye Bakanlığınca herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

 

Sadece dolaylı olarak etkilenen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 15/04/2015 tarih ve 2014-4 sayılı sirkülerde Manisa ili Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile Balıkesir ili Savaştepe ilçesinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine münhasır olmak üzere, Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait 14 Mayıs 2014 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 23 Mayıs 2014 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Bilindiği üzere küresel sistemde finans kurumlarına borcu veya kredisi bulunmayan kişi çok azdır. Herhangi bir borcu olmasa bile canı pahasına maden ocaklarında yoksulluk sınırının altında bir ücretle çalışan maden emekçisi kardeşlerimiz nasıl geçinebilsin. Gerisini sizler düşünün. Madenciler en cesur en kahraman emekçilerdir.

 

Gelir Uzmanı ve Yardımcıları olarak; TBMM’ye, Hükümete, Maliye Bakanlığına, Maden şehitlerimizin yakınlarına ve yaralılarımıza önerilerimiz şunlardır.

 

TBMM, Hükümet ve Maliye Bakanlığına:

 

1-Türkiye’nin en büyük maden işletmelerinden olan Soma maden işletmesine mal ve hizmet tedariki yapan ve geçimi sadece bu işletmeden sağlayan çok sayıda küçük ölçekli işletmelerin mücbir sebep kapsamına alınması,

2-Şehit olan madenciler içerisinde vergi borcu olanların borçlarının tamamen silinmesi için yasal düzenleme yapılması,

3-Şehit yakınlarımızın, veraset ve intikal vergisi kapsamında olabilecek işlemlerden muaf tutulması.

4- Şehit yakınlarımızın, açacakları davalarda yargı harçlarından muaf tutulması,

5- Şehitlerimizin, varsa kendilerinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin öğrenim kredilerinin silinmesi,

6- Şehitlerimizin, varsa emlak vergileri borçlarının silinmesi ve muaf hale getirilmesi.

7- Şehitlerimizin, Motorlu Taşıtlar Vergilerinin terkin edilmesi ve cezalarının silinmesi.

 

Maden Şehitlerimizin Yakınlarına ve Yaralılarımıza:

 

1- Şehit olan madencilerimizden, daha önce vergi mükellefiyeti olanlar varsa adlarına tahakkuk etmiş ya da yeni tebliğ edilmiş olan vergi cezalarının kaldırılması için, yakınlarının bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları,

2-Henüz yasal düzenleme yapılmadığı için varsa vefat eden kişiye ait gelir vergisi beyannamesini ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde bağlı oldukları vergi dairesine varislerden birisi tarafından verilmesi,

3- Mirasın reddi gibi durumlar söz konusu olduğunda şehit yakınlarımızın vergi ve cezalardan sorumlu olmayacakları,

 

Hususları Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

 

Gelir İdaresi Gelir Uzmanları

ve Yardımcıları Derneği Yönetim Kurulu

 

Oku Soma’da 13 Mayıs günü meydana gelen maden kazası 21 Mayıs 2014 Çarşamba 15:26
Oku 18.02.2015 Çarşamba Günü Saat 12.20’de GİB Önünde Basın Açıklaması 20 Şubat 2015 Cuma 09:37

 « Geri Dön