Birlikte Daha Güçlüyüz

Değerli arkadaşlarım bu gün gerek yeterlilikden gelen gerekse kurum içi sınavdan uzman olan toplam 25 bin gelir uzman ve gelir uzman yardımcısı bulunmaktadır.  Ülkenin değişik bölgelerinden değişik kültür yapılarına değişik görüşlere sahip değişik sendikalara üye farklı farklı 25 bin kişi. Bu 25 bin kişinin ortak noktaları kamu çalışanı olmaları ve görev yaptıkları kadroları olduğu gibi görevleri ile ilgili sorunları ve beklentileridir. Bizlere sizden başka sorunu bulunan rahatsız olan başkası yok mu gibi eleştiriler olabilir ama bu gibi ifadeler Erzurumlular derneğinde Rize nin sorunlarını anlatmaya benzer elbette ki kurumumuzda pek çok sorun çözülmeyi beklemektedir ama bunların çözüm yeri başka platformlardır.

Bütün sivil toplum kuruluşlarının bir kuruluş amacı olduğu gibi derneğimizin de varlık sebebi: Gelir Uzmanlığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, mesleğin  etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmaları yapmak, meslek mensupları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmekle beraber daha adil modern  bir vergi sisteminin kurulması ile ilgili  projeler üretmek, ilgili kurumlarla ve kamuoyunla paylaşmak olarak özetlenebilir.

Ülke ekonomisinin gelişmesine, yatırımların yapılmasına, kamu harcamalarına kaynak yaratma açısından gelir ve maliye politikalarının uygulanmasına, sosyal adalet ve gelir dağılımına en çok katkı yapan Gelir uzmanlarının şu an ifa ettikleri ve ileriki zamanlarda üstlenecekleri görev ve sorumluluklar dikkate alınarak; gelir uzmanlığı mesleğini hak ettiği konuma getirmek, mesleki gelişim imkanlarını araştırarak bu konuda yapılabilecek olan çalışmaları yönlendirmek, görevli olunan birimlerde çalışma barışını sağlayarak etik kurallar dahilinde aynı meslekten olan çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve meslektaşlık bağını güçlendirmek amacıyla 2008 yılında “Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği” kurulmuştur.

Sen yoksan tamam değiliz

Değerli arkadaşlarım varlığınızla desteğinizi bekliyoruz. Hak arama mücadelemizde gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti alabilmek gerek medya da sesimizi duyurabilecek faaliyetler gösterebilmek gerekse örgütlenme ve teşkilatlanma çalışmalarımız için üyeliğinize ihtiyacımız bulunmaktadır.

Derneğimiz gücünü üyelerinden alan tam  bağımsız  bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Gelir Uzmanları, Gelir İdaresi Başkanlığın bütün birimlerinde görev yapabilen en nitelikli kariyer uzmanların başında gelmekte ve kurumun gerçek lokomotifi durumundadırlar. Maalesef 666 sayılı yasa ile kurumu gerçekte sırtlayıp taşımasına rağmen görünürde vagon konumuna getirilmek istenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan kariyer meslekler içerisinde görev riski olan ve hazineye karşı kamu zararından dolayı sorumlu olan tek kariyer meslektir.

Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği olarak; Gelir Uzmanlarının hakları olan;

  • Vergi inceleme yetkisinin verilmesi,
  • Yeminli Mali Müşavirlik sınavına doğrudan katılma hakkı sağlanması,
  • Gelir Uzmanlarının, Başkanlığın en üst yönetiminde görev almayı sağlayacak düzenlemelerin yapılarak fırsat eşitliğinin sağlanması,
  • Gelir İdaresinin lokomotifi olan Gelir Uzmanlarına uygulanan ayrımcılıklara son verilerek görev yaptıkları birimlerdeki konumlarına belirlilik kazandırılması,
  • Gelir Uzmanlarının 666 KHK ile oluşturulan mağduriyetine bir an önce son verilmesi, gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerinde çalışan tüm uzman ve uzman yardımcısı arkadaşlarımızı derneğe üye olmaya, dernekte görev almaya ve derneğin çalışmalarıyla ilgili konularda faal bir tutum içinde olmaya davet eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.