Gelir Uzmanlarının Haklı ve Makul Talepleri

Gelir uzmanlarının mağduriyeti ve talepleri:

Kamuda “eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tüm kamu kurumlarındaki, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılarak, BDDK ve Hazine gibi kurumların uzmanları başta olmak üzere 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara mevcut kararnamede yer verilmiştir.

Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında çalışmakta olan uzman ve uzman yardımcılarında, özlük ve kariyer imkânları bakımından iyileştirici düzenlemeler yapılmış ancak, Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, Kanun Hükmünde Kararname ile diğer uzmanlardan farklılaştırılmak suretiyle mağdur edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, aynı statüde ve konumda bulunulan uzmanlar ile vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirilmiş, emsallerine nazaran çok daha düşük bir maaşla çalışmak zorunda bırakılmışlardır.

Gelir Uzmanlarının görev ve sorumlulukları, 666 sayılı KHK kapsamına alınan bazı kurumların uzmanlarından fazla iken, son düzenlemeyle ücretleri 1.500-1800 TL daha düşük seviyede kalmıştır. Örneğin vakıf uzmanı, gençlik spor uzmanı, kültür uzmanı gibi hazineye karşı maddi sorumluluğu bulunmayan bazı uzmanların maaşları 4.000 TL seviyelerine çıkartılırken, Milyon (Trilyon) TL üzerindeki vergi iade dosyalarını inceleyerek imza sorumluluğu bulunan ve devlete gelir sağlama görevini başta Vergi Kanunları olmak üzere diğer ilgili kanunlar çerçevesinde yerine getirirken, hazineye karşı maddi sorumlulukları bulunan Gelir Uzmanlarının maaşları 2.000 TL nin az üzerinde bırakılmıştır. Böylece, beklentilerin aksine uzmanlar arasında eşitsizlik derinleştirilmiş olup, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yazılı ve görsel basında “Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi” şeklinde yer alan söylemler haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan Maliye Bakanlığı uzmanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameler ile diğer Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmemişken, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmiştir. 659 sayılı KHK ile kendi Bakanlığımız bünyesindeki Denetim birimlerinin birleştirilmesi sırasında Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni arasında merkezi denetim elamanı-taşra denetim elamanı ayrımı yapılmamışken Uzmanlar arasında merkez uzmanı-taşra uzmanı ayrımın yapılması bizlerin çalışma motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

666 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar arasında merkez ve taşra ayrımına gidilerek taşra uzmanlarının kapsam dışında bırakılması, zaman içerisinde idarenin bütünlüğünün bozulmasına ve çalışma barışının yok olmasına sebep olacaktır. Eşit işe eşit ücret verilmeye çalışılırken Gelir Uzmanları açısından Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı şekilde eşitsizliğin oluşmasına rağmen, Gelir Uzmanları olarak 666 sayılı KHK’daki haksızlığın, Bakanımız tarafından en kısa sürede giderileceğini sabırla ve umutla beklemekteyiz.

TALEPLERİMİZ

1- 3600 Ek gösterge, 2000 Makam tazminatı ve 8000 Görev tazminatının tüm uzmanlara verilmesi (Merkez Taşra ayrımının kaldırılması)

2- Ek ücretlerin ve aldığımız diğer ücretlerin emekliliğimize sayılması (Özlük haklarımızda iyileştirme yapılması – Çalışırken 2500 tl maaş alan emekli olunca 1000 tl alıyor. Doğal olarak çalışanlar emekli olmak istemiyor. Bu iyileştirme yapılırsa emekli olanlar çoğalacak ve işsizliğin yüksek olduğu ülkemizde istihdam yaratılmış olacaktır.

3- Vergi Denetmenlerinde olduğu gibi bir madde eklenerek çalışılan sürenin yeterliliğe sayılması. (Bütün gelir uzmanları aynıdır)

4- Devlet Gelir Uzmanlığına geçiş şartları düzenlenmeli ve bu hak verilmelidir. (Önünde hedefi olan gelir uzmanı daha şevk ve heyecanla çalışır)

5- Mali müşavirlik belgesini almak için çalıştığımız sürenin stajdan sayılması ve direk sınava girebilmemizin sağlanması gerekmektedir.

 

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.