What You Should Do About Casino Starting in the Next Nine Minutes 6

What You Should Do About Casino Starting in the Next Nine Minutes

Whatever They Told You About Casino Is Dead Wrong…And Here’s Why

The very best aspect of playing at the online casino is that you do not need to wait around for a location for your favourite game to become available. The internet games allow playing intriguing digital tournaments at any moment and from any place on the planet with a great online connection and appropriate equipment. On account of the above-mentioned group of reasons, it’s not too challenging to realise why online casinos have been shown to be this popular with gamblers from all of areas of life.

The Basic Facts of Casino

Playing the actual money slots online isn’t only secure but also exciting where you ought to just follow simple rules and ought to never play in any doubtful casinos. When you have actually made a decision to play the on-line slots for real money in the true on-line casino then we are here in order to inform you the secret. With the top selection of internet slot games on the internet, best casino bonuses, a VIP program and a lot more, Planet 7 Online Casino is among the major online casinos!

Casino Can Be Fun for Everyone

There is a rather common video poker in internet casinos thus be certain to have a look. The very best casino is great casino informative website. The internet casinos are normally a web-based form of the land based casinos and permit the casino players to enjoy getting referrals via the Internet.

The real money online casino Characteristics of Casino

Slot game online for mobile in Malaysia may be the very best case of the true kind of gambling where gambling is also regarded to be among the most famed entertainment activities throughout the world. Many reputable online casinos are entertaining the choice of adding Bitcoin among the banking procedures. The following suggestions can help ensure your casino game is an enormous success in whatever market it targets.

You do not need to and isn’t forced to accomplish this, but using a simple click you can switch to an internet casino, and after that play your favourite game there with real money. Land-based casinos, even the most renowned ones, seldom offer you bonuses only for buying chips. Always gamble with money which you can afford to lose.

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SAYIN İLHAN KARAYILAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Ankara Vergi Dairesi Başkanı sayın İlhan KARAYILAN'a geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.

Yönetim Kurulu üyelerimizle sayın başkanın makamında yapılan görüşmede; Gelir Uzmanlarının mevcut hukuksal durumu, Vergi dairelerindeki çalışma şartları ve meslektaslarimizin sorunları konularında fikir teatisinde bulunuldu.

Sayın başkana sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımı ve misafirperver tavırlari için teşekkür ediyor buradan bir kez daha geçmiş olsun temennilerimizi iletmek istiyoruz.

Başkanımız Ömer Ali ŞENOL MHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. Yaşar YILDIRIM’ı makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara milletvekili Sn. Yaşar YILDIRIM’ı makamında ziyaret ettik.

Ek gösterge, makam ve görev tazminatı ile ilgili gerekli yasa teklifi konusunda Mustafa Kalayci üstadımız ile de kanun taslağı üzerine gerekli taleplerimiz hakkında görüş alisverisinde bulunduk. Taslak üzerinde revizyon konusunda olumlu görüşmeler yapıldı.

Kendilerine yillarca bizim sesimiz olmalarından dolayı müteşekkir olduğumuzu belirterek sevgi saygı ve misafirperver yaklaşımlarından dolayı ayrıca teşekkür ederiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sayın; Lütfü ELVAN’ı ziyaret ettik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mersin Milletvekili Sayın; Lütfi ELVAN’ı ziyaret ederek Ekonomi isleri Baskanligina seçilmesinden ötürü, yeni görevlerinin hayırlı olması dilek ve temennilerimizle birlikte Gelir Uzmanlığı kariyer mesleğinin hakettiği gerekli yere gelmesi hususunda taleplerimizin Sayın Cumhurbaşkanımız; Recep Tayyip ERDOĞAN’a iletilmesi üzere bilgi notumuz ve dosyamızı teslim ettik. Misafirperverliklerinden ve ilgi alakalarindan ötürü GUYADER Ailesi adına teşekkürü bir borç biliriz. Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sayın; Mahir ÜNAL’ı ziyaret ettik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı MKYK Üyesi, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın; Mahir ÜNAL beyefendiyi ziyaret ederek Tanıtım ve Medya Baskanligina seçilmesinden ötürü, yeni görevlerinin hayırlı olması dilek ve temennilerimizle birlikte Gelir Uzmanlığı kariyer mesleğinin hakettiği gerekli yere gelmesi hususunda taleplerimizin Sayın Başkanımız; Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendiye iletilmesi üzere bilgi notumuz ve dosyamızı teslim ettik. Misafirperverliklerinden ve ilgi alakalarindan ötürü GUYADER Ailesi adına teşekkürü bir borç biliriz. Haberin Devamı

Gelir Uzmanlarının Talepleri / 2

BİZLER GELİR UZMANLARI OLARAK 666 SAYILI KHK İLE MAĞDUR DURUMDAYIZ BU MAĞDURİYETİMİZİ DİLE GETİRMENİZİ SİZLERDEN TALEP EDİYORUZ.

Kamuda “eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tüm kamu kurumlarındaki, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılarak, BDDK ve Hazine gibi kurumların uzmanları başta olmak üzere 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara mevcut kararnamede yer verilmiştir.

Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında çalışmakta olan uzman ve uzman yardımcılarında, özlük ve kariyer imkânları bakımından iyileştirici düzenlemeler yapılmış ancak, Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, Kanun Hükmünde Kararname ile diğer uzmanlardan farklılaştırılmak suretiyle mağdur edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, aynı statüde ve konumda bulunulan uzmanlar ile vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirilmiş, emsallerine nazaran çok daha düşük bir maaşla çalışmak zorunda bırakılmışlardır.

Gelir Uzmanlarının görev ve sorumlulukları, 666 sayılı KHK kapsamına alınan bazı kurumların uzmanlarından fazla iken, son düzenlemeyle ücretleri 1.500-1800 TL daha düşük seviyede kalmıştır. Örneğin vakıf uzmanı, gençlik spor uzmanı, kültür uzmanı gibi hazineye karşı maddi sorumluluğu bulunmayan bazı uzmanların maaşları 4.000 TL seviyelerine çıkartılırken, Milyon (Trilyon) TL üzerindeki vergi iade dosyalarını inceleyerek imza sorumluluğu bulunan ve devlete gelir sağlama görevini başta Vergi Kanunları olmak üzere diğer ilgili kanunlar çerçevesinde yerine getirirken, hazineye karşı maddi sorumlulukları bulunan Gelir Uzmanlarının maaşları 2.000 TL nin az üzerinde bırakılmıştır. Böylece, beklentilerin aksine uzmanlar arasında eşitsizlik derinleştirilmiş olup, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yazılı ve görsel basında “Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi” şeklinde yer alan söylemler haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan Maliye Bakanlığı uzmanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameler ile diğer Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmemişken, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmiştir. 659 sayılı KHK ile kendi Bakanlığımız bünyesindeki Denetim birimlerinin birleştirilmesi sırasında Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni arasında merkezi denetim elamanı-taşra denetim elamanı ayrımı yapılmamışken Uzmanlar arasında merkez uzmanı-taşra uzmanı ayrımın yapılması bizlerin çalışma motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

666 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar arasında merkez ve taşra ayrımına gidilerek taşra uzmanlarının kapsam dışında bırakılması, zaman içerisinde idarenin bütünlüğünün bozulmasına ve çalışma barışının yok olmasına sebep olacaktır. Eşit işe eşit ücret verilmeye çalışılırken Gelir Uzmanları açısından Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı şekilde eşitsizliğin oluşmasına rağmen, Gelir Uzmanları olarak 666 sayılı KHK’daki haksızlığın, Bakanımız tarafından en kısa sürede giderileceğini sabırla ve umutla beklemekteyiz.

Bu nedenle, Maliye Bakanlığında yapılan “merkez” ve “taşra” uzmanı ayırımı kaldırılarak, merkez uzmanlarına tanınan tüm özlük hakları ve kariyer imkânlarının KHK’nın amacı doğrultusunda eşit işe eşit ücret uygulamasından Gelir Uzmanlarının tümünün KHK nin Ek 10 uncu maddesi kapsamına alınması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alan diğer uzmanlıklarla arasındaki farkın yapılacak düzenlemelerle tamamen giderilmesi temel ve vazgeçilemez talebimizdir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Gelir Uzmanlarının Talepleri / 1

GELİR UZMANLARININ TALEPLERİ

1- 213 sayılı Vergi usul kanununun 135. maddesinin 1. fıkrasına “Vergi Dairesi Müdürleri ibaresinden sonra gelmek üzere” Gelir Uzmanları ibaresinin eklenmesi

2- Mesleğe Mevzuatı uyarınca yapılan özel yarışma sınavları sonucu gelir uzmanı (puan saydıranlardan kanunla yeniden atananlar dahil) ve muhasebe uzmanı olarak atananlardan hala gelir uzmanı ve defterdarlık ( özel sınav sonucu muhasebe uzmanı olarak atananları kapsar) uzman kadrosunda bulunup devlet memuriyetinde fiilen en az üç yıl çalışmış olanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi yönünden yeterlik sınavı vermiş sayılırlar. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 36. maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden daha önce yararlanmamış olan bu şekilde atananların kazanılmış hak aylık dereceleri, bir defaya mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilir.

İbarelerinin eklenmesi hususlarını,

Saygılarımla arz ederiz.

Sn. Cumhurbaşkanım

Sn. Cumhurbaşkanım,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A–11 maddesinde sayılan kariyer uzman kadrolarından olan ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan 23.396  Gelir Uzmanı/Yrd. sın dan birisiyim. Kariyer uzmanlar arasında ek gösterge, ücret gibi mali hakları eşitlemeyi amaçlayan 666 sayılı KHK, aksine kariyer uzmanlar arasında merkez-taşra ayrımına giderek eşitsizliğe neden olmuştur. Haberin Devamı

Sayın Devlet BAHÇELİ’ye Çağrı

Sayın: Devlet BAHÇELİ

Bizler, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan devletin temel gelir kaynağı, hazinenin can damarı, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin asli unsuru  olan vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsilinden, Haberin Devamı

Sayın Cumhurbaşkanımıza Çağrı

Sayın Cumhurbaşkanımız

Bizler, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan devletin temel gelir kaynağı, hazinenin can damarı, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin asli unsuru  olan vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsilinden, Haberin Devamı

Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne

MALİYE BAKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrası Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle  ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) Haberin Devamı

Gelir Uzmanlarının Talepleri

GELİR UZMANLARININ TALEPLERİ

  • 666 sayılı KHK çerçevesinde oluşturulan ve biz gelir uzmanlarının aleyhinde gelişen haksız uygulamaların yeni bir düzenlemeyle giderilmesi gerekmektedir. (Gelir uzmanları ve Defterdarlık uzmanları dışındaki uzmanların hepsinin ücretlerinde iyileştirme yapılmıştır.) Haberin Devamı

Gelir Uzmanlarının Haklı ve Makul Talepleri

Gelir uzmanlarının mağduriyeti ve talepleri:

Kamuda “eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tüm kamu kurumlarındaki, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılarak, BDDK ve Hazine gibi kurumların uzmanları başta olmak üzere 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara mevcut kararnamede yer verilmiştir.
Haberin Devamı