Haberler

Yönetim Kurulu Üyemiz Gelir Uzmanı Özkan AYKAR’ın VERGİ KANUNLARI kitabının 3. Baskısı çıktı.

Okuma Sayısı : 1956

 

61579oo.jpg

 

 

İncelemek ve Satın Almak için Tıklayınız

 

Önsöz ve İçindekiler
İlgili Kanun Maddesi
Bakanlar Kurulu Kararı
İlgili Yönetmelik ve İç Genelge
İlgili Genel Tebliğ
İlgili Sirküler

-Kanun No-Sayfa
Gelir Vergisi Kanunu-: -193-1
Kurumlar Vergisi Kanunu-: -5520-135
Vergi Usul Kanunu-: -213-183
Katma Değer Vergisi Kanunu-: -3065-349
Özel Tüketim Vergisi Kanunu-: -4760-411
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun-: -6183-447
Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango TeşkilineDair Kanunun İki Maddesi İle 23 Ekim 1984 Tarih ve3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir MaddesindeDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun-: -3238-499
Belediye Gelirleri Kanunu-: -2464-509
Damga Vergisi Kanunu-: -488-539
Değerli Kağıtlar Kanunu-: -210-565
Emlak Vergisi Kanunu -: -1319-569
Gider Vergileri Kanunu-: -6802-595
Harçlar Kanunu-: -492-607
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme KaydediciCihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun-: -3100-679
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-: -197-685
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu-: -7338-699
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe VergiGelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun-: -5779-711
Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli YörelerdeYapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna veMuaflıkları Tanınması Hakkında Kanun-: -2982-717
Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması veNoterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesive Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, BankalarKanunu, Posta Kanunu İle Pasaport Kanununda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun-: -4358-721
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24. 3. 1988 Tarihli ve3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt veİşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun-: -4306-723
Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeİstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun-: -4325-727
17. 8. 1999 ve 12. 11. 1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi veCivarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik KayıplarıGidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı VergiKanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-: -4481-731
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli MaliMüşavirlik Kanunu-: -3568-739
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para BirimiHakkında Kanun-: -5083-769
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun-: -5345-773
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İleTahsili Hakkında Kanun-: -5736-797
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun-: -5084-803
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve VakıflaraVergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun-: -4962-811
Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile ÇeşitliKanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-: -5597-813
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fonve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun-: -5602-815
Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun-: -5604-823
Araştırma ve Geliştirme FaaliyetlerininDesteklenmesi Hakkında Kanun-: -5746-825
Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye KazandırılmasıHakkında Kanun-: -5811-831

Diğer Duyurularımız

 Haber BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku Gelir Uzmanı Kemal ÇAĞLAR’ın AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN ve YORUMU kitabı yayınlandı. 2852 08 Mart 2014 Cumartesi 13:18
Oku Resmi iletişim numaramız. 1615 28 Haziran 2014 Cumartesi 00:59
Oku YENİ KDV EL KİTABI 1858 30 Haziran 2014 Pazartesi 08:30
Oku Sayısal Değil Gerçek Eşitlik 1615 13 Temmuz 2014 Pazar 15:14
Oku Katil İsrail'i şiddetle kınıyoruz. 1445 19 Temmuz 2014 Cumartesi 15:02
Oku Çin Katliamını şiddetle kınıyoruz. 1484 19 Temmuz 2014 Cumartesi 18:18
Oku GİB ve VDK hayırlı olsun ziyareti. 4785 29 Ağustos 2014 Cuma 21:39
Oku Zafer Bayramınızı Kutlarız. 1310 29 Ağustos 2014 Cuma 22:31
Oku Kurban Bayramınız Mübarek Olsun. 1241 03 Ekim 2014 Cuma 18:42
Oku "YİĞİT" Gelir Uzmanımızı Kaybettik. 1947 10 Ekim 2014 Cuma 19:56

 « Geri Dön