Büro Memur Sen Ziyaret Edildi

Anayasa Mahkemesinde 6745 sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptaline ilişkin devam eden davaya Büro Memur-Sen nezdinde müdahil olma talebimiz iletilmiş olup “yapılabilecek ne varsa yapmaya devam edeceğiz” diyerek desteklerini ifade eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Sn. Vecdi Yanbaz ve ekibine teşekkür ediyoruz. Haberin Devamı

KİK Toplantısı Öncesi Talep ve Görüşlerimizi İçeren Dosyamız Büro Memur-Sen Yetkililerine Teslim Edilmiştir.

Genel başkanımız Sn. Ömer Ali ŞENOL’un uhdesinde, bugün KİK toplantısına katılacak olan kurumumuzda yetkili sendika başkanları, Büro Memur-Sen maliye şube başkanı Sn. İlhami YÜCEL ve Büro Memur-Sen Ar-ge Kurulu üyesi Sn. Sezayi SOYSAL beye, Gelir Uzmanlarının taleplerini içeren dosyayı elden teslim ettik. Haberin Devamı

Geçmiş Olsun

Mesleğimize çok büyük katkıları bulunan ve halen Ankara Hacettepe Hastanesinde yatmakta olan Emekli Gelir Uzmanı Avukat Sn. Hüseyin İLİK Bey ameliyat olmuştur. Hüseyin Bey’e çok acil şifalar dileriz. Haberin Devamı

Bağımsız Büro-sen ve Haksen Konfederasyonundan Derneğimize ziyaret

Derneğimize gelerek başarı dileklerini ileten ve her zaman destek olacaklarını belirten Haksen Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Ayhan Çivi, yonetim kurulu üyesi Özgür Tuncer ile Bagımsız Büro Sen Genel Başkanı Sayın Remzi Kızılkaya,yönetim kurulu üyeleri Hakan Uzunoğlu,Necdet Aktaş’a teşekkür ederiz.Bizlere desteklerini verecek meslegimize katkıda bulunacak tüm sendika ve sivil örgütlere kapımız açıktır.Saygılar Haberin Devamı

Gelir Uzmanları Hakkı Olan İnceleme Yetkisini Bekliyor

GELİR UZMANLARI HAKKI OLAN İNCELEME YETKİSİNİ BEKLİYOR

Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Tarama ve Kontrol Bölümünün görevleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir

IV-Tarama ve Kontrol Bölümünün Görevleri
a) Bölüm ve servislerin iş ve işlemlerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek,

b) Bölüm ve servislerdeki iş ve işlemlerde ortaya çıkan aksaklıkları tesbit etmek ve vergi dairesi müdürü veya vergi müdürüne yazılı olarak bildirmek,

c) Vergi dairesi müdürü veya vergi müdürü tarafından yazılı ya da sözlü olarak bildirilen tarama ve kontrol işlerini yapmak,
d) Kanun ve ilgili mevzuat ile yasaklanan hususlar göz önünde bulundurulmak kaydıyla halkla ilişkiler konularında mükelleflere yardımcı olmak ve gerektiğinde aydınlatmak,

e) Vergi Dairesinden istenilen istatistik amaçlı bilgileri ilgili birimlerden temin etmek,

f) Belirlenecek diğer işlemleri yapmak.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu 135. Maddede incelemeye yetkililer sayılmış olup bunlar arasında vergi dairelerinin müdürleri bulunurken, gelir uzmanları bulunmamaktadır. Oysaki tarama ve kontrol bölümlerinde yapılan incelemelerin tamamına yakını yukarıda belirtilen yönetmelikte görevi olmadığı halde tarama ve kontrol bölümlerinde çalışan gelir uzmanları tarafından yerine getirilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2016 yılı faaliyet raporunun 1.5.1. Vergi Dairesi Müdürlerince Yapılan İnceleme Faaliyetleri bölümünde;

“Yıl içerisinde yapılan vergi incelemeleri sonucunda; 6.861 mükellef incelenmiş, 7.758 adet vergi inceleme raporu düzenlenmiş, 2.118.233.018 TL matrah üzerinden 1.273.504.627 TL matrah farkı bulunmuş ve bulunan matrah farkı üzerinden 150.406.830 TL vergi tarh edilmiştir.

Vergi iade incelemeleri kapsamında; 378 mükellef incelenmiş, 602 adet vergi inceleme raporu düzenlenmiş, 391.565.063 TL matrah üzerinden, 1.567.920 TL matrah farkı bulunmuş ve bulunan matrah farkı üzerinden, 153.401 TL vergi tarh edilmiştir.” denilmekte olup fiilen incelemeleri yapan gelir uzmanlarının özverisinden bahsedilmemektedir.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığındaki vergi incelemeleri, 3 yıllık temel ve hazırlayıcı eğitim aşamasından geçen vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından yapılırken, vergi dairelerinde ise Vergi Usul Kanununa göre herhangi bir inceleme yetkisi olmadığı halde vergi dairesi müdürleri tarafından resen tarama ve kontrol bölümünde görevlendirilen gelir uzmanlarına yaptırılmaktadır.

Bu çerçevede gelir uzmanları Gelir İdaresi Başkanlığından, vergi dairesi müdürlükleri tarama ve kontrol bölümlerinde gerçekleştirdikleri özverili ve başarılı vergi incelemelerini göz önünde bulundurarak, hak ettikleri sınırlı vergi inceleme yetkisini vermesini beklemektedirler.

Kaynak: http://www.vergiuzmanlari.org/?Syf=26&Syz=560179&/GEL%C4%B0R-UZMANLARI-HAKKI-OLAN-%C4%B0NCELEME-YETK%C4%B0S%C4%B0N%C4%B0-BEKL%C4%B0YOR

Vefat ve Başsağlığı / 30.03.2017

GUYADER Üyelerimiz, AVDB İMİM çalışanı Ayten Gevrek Yücel’in babası, (aynı zamanda) Denetim ve İhbarlar Müdürlüğü Md. Yrd. Büro Memursen Ankara Maliye Şube Başkanı Ilhami Yücel’ in kayınbabası vefat etmiştir. Merhuma ALLAH’tan rahmet, ailesine tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz… Mekanı cennet olsun.
Cenaze, bugűn ikindi namazını müteakip, Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Dedeli köyünde defnedilecektir. Taziye İçin irtibat:05323746790

Vefat ve Başsağlığı / 24.03.2017

AVDB Kızılbey Vergi Dairesi çalışanı Guyader üyemiz, Gelir Uzmanı Bekir Şimşek’in abisi vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz. Cenazesi bugün Cuma namazını mütakip Karşıyaka mezarlığında defnedilecektir. Rabbim mekanını cennet etsin.

Vefat ve Başsağlığı / 14.03.2017

Kocatepe Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında gorevli Gelir Uzmanı üyemiz Hamza Ağrıman ‘ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz. Cenazesi bugun Ayaş’ta ögle namazını mütakip defnedilecektir.

Gelir Uzmanı Şefe Bağlı Çalıştırılamaz

Vergi Dairelerinin Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde 2015 yılında yapılan düzenlemeyle, gelir uzman ve uzman yardımcılarına, şef’ler tarafından verilecek işleri de yürütme görevi verilmişti.

Bu düzenleme, Danıştay nezdinde dava konusu edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yaptığı incelemede, gelir uzman ve uzman yardımcılarının disiplin amirlerinin vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları olduğuna dikkat çekmiştir.

Danıştay İDDK, ayrıca, mesleğe özel bir yarışma sınavıyla girerek yeterlik sınavı sonucunda atanan gelir uzman ve uzman yardımcılarının, görevde yükselmeyle atanılan bir kadro olan şefe karşı sorumlu tutulmalarının kariyer ilkesine uygun olmadığını belirtmiştir.

Bu iki gerekçeyle de, yönetmelikte gelir uzman ve uzman yardımcılarını şef’lere karşı sorumlu tutan yönetmelik hükümlerinin yürürlüğünü durdurmuştur.

İŞTE DANIŞTAY İDDK KARARI