Haksızlıklara Karşı Dilekçe Veriyoruz

Sayın Mehmet ŞİMŞEK, MALİYE BAKANI

Adalet, yalnızca eşitler arasında sağlanan bir denge değil, eşit olmayanların pastadan adil pay almasıyla ulaşılabilecek bir olgudur. Buradan hareketle ulaşmaya çalıştığımız ücret adaleti;

görevleri, sorumlulukları ve nitelikleri aynı olan fakat farklı konumda bulunmaları nedeniyle ücretleri farklı olan kamu görevlilerinin maaşlarının eşitlenmesi, bunun yanında hiyerarşik anlamda maaşlar arasındaki makasın makul bir seviyeye çekilerek, herkesin kabul edebileceği normlar çerçevesinde düzenlenmesiyle mümkündür. Buna göre eşit işe eşit ücret getirmesi ve kamuda ücret adaleti sağlanması amacıyla hayata geçirildiği iddia edilen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ne yatay ücret adaleti ne de dikey ücret adaleti tam olarak sağlanabilmiştir.

Biz Maliye çalışanları olarak, benzer görevleri yürüten, aynı çalışma kültürünü benimsemiş, ücrette adalet ilkesinin hayata geçmesini görev edinmiş bir kesimiz. Bu bakımdan bir kısmımız yüksek maaş alırken, diğer arkadaşlarımızın düşük maaş almaları, hiçbirimizi memnun etmemektedir.

Bir Maliye çalışanı olarak inanıyorum ki; adalet, devletin temeli olarak ancak varlığı da yokluğu da paylaşmakla tecelli edecektir.

Adil olamayan ücret dağılımı aynı zamanda çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda Maliye’de gerek yapılanma gerekse ücret artışları çalışanları huzursuz etmiştir. Takdir edersiniz ki, mutsuz çalışanlarla nitelikli hizmet üretmek mümkün değildir.

Gecikmiş adaletin, adalet olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, bir an önce 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meydana çıkan ücret adaletsizliğinin ve eşitsizliğinin giderilmesi; ücretlerde gerçek anlamda adaletin sağlanarak, biz Maliye çalışanlarının beklentilerine cevap verilmesi, siz Sayın Bakanımızdan en büyük isteğimdir.

Saygılarımla.

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.