Makaleler

"MÜDÜR YRD.LIĞI ÖDÜL DEĞİL OLSA OLSA TENZİLİ RÜTBEDİR."

Okuma Sayısı : 3425

Değerli Meslektaşlarım,

 

     Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan Müdür Yardımcılığı ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı kadroları için  Sınav Duyurusu yapmıştır.  Sınava başvurabilecekler arasında Gelir Uzmanları da sayılmıştır.

 

      Ben şahsen bu sınava şimdiye kadar hiç  girmedim girmeyi de düşünmüyorum, açıkçası  hiçbir uzmanın girmesini de istemem, gireni de yadırgarım.  Diyeceksiniz niye.?

 

     Gelir Uzmanlığı kariyer bir meslektir. Müdür Yardımcılığı bir Gelir Uzmanı için ödül değil olsa olsa tenzili bir rütbedir. Kariyer uzmanlar görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine tabi değildirler. Bu konuda Devlet Personel Başkanlığının çıkarmış olduğu 18/04/1999  tarih ve 23670 Nolu Resmi Gazetede yayınlanan “KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK”  hükümlerine bakmak gerekir. İlgili yönetmeliğe http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.9912647&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=G%F6revde%20Y%FCkselme  adresinden ulaşabilirsiniz.  Söz konusu Genel Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde de, kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınav ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.  Bu konuda Devlet Personel Başkanlığından derneğimizin almış olduğu görüş de bulunmaktadır. Söz konusu görüşe http://www.guyader.org/document/thumb_22218devlet%20personel.pdf  linkinden ulaşabilirsiniz.

 

     Öte yandan sınavsız olarak bir çok meslektaşımız örneğin Sn.Kadir ÇİÇEK (Gelir İdaresi Grup Başkanı), Sn. İbrahim GÖKTAŞ (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı ) v.s Grup Başkanı veya Daire Başkanı olarak atanmıştır. Olması gereken de budur. Hepimizin atanma şansı varken neden Müdür Yrd.’lığı sınavına girip göçebe gibi Türkiye’yi dolaşalım. O kadar çok iyi kadro ise bizim dışımızda olan uzman kadroları, vergi müfettişleri de bu sınavlara girsin. Hemde yarışmış oluruz kim iyi görmüş oluruz. İşin hamallığını bize yaptırıyorlar kaymağını, sefasını başkaları sürüyor. Üstelik Danıştay kararları olmasına rağmen son yapılan düzenlemeler ile Gelir Uzmanları şef’e bağlanmıştır.  Böyle saçma sapan bir sistem olmaz. 

 

     Arkadaşlar bu teşkilatı bizsiz yürütemezler. Bu çok açık ve net. Gelir İdaresi Başkanlığının ve Vergi Denetim Kurulu’nun merkezi birimlerinde hep biz varız. Gelin birlik olalım hiç birimiz sınavlara girmeyelim. Müdür Yrd.lığının ve Müdürlüğün önünü keselim. Hatta Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulunda geçici görevli olarak bulunan meslektaşlarımız geçici görevlerini sonlandırıp asıl görev yerlerine dönsün. Gelir İdaresi Başkanlığı alsın kendine Devlet Gelir Uzmanı, VDK’da kendi uzman kadrosunu kursun yada kendi müfettişlerine yaptırsın. O zaman  bu çarpık sisteme bir çare bulurlar. Günü kurtarmak adına küçük balığın peşinden gitmeyelim. Büyük balık 3600 Ek-Gösterge, 2000 makam tazminatı, 8000 görev tazminatıdır, grup başkanlığıdır, daire başkanlığıdır, kısacası 1. Dereceli bir Gelir Uzmanının maaşı 5.500-TL’dir. Kendi ayağımıza kendimiz sıkmayalım.

 

Bazı tespit ettiğim eksiklikleri aktarmak istiyorum.

 

Bazı meslektaşlarımız uzman maaşı alıp sekreterlik, danışma memurluğu gibi işler yapmakta hatta bu işe talip olmak için araya torpil bile koyduranlar var. Bu arkadaşları kınıyorum. Uzmansan uzmanlığını yap, ne işin var ayak işleri ile. Diğer tarafta da VHKİ kadrolu memur arkadaş Uzmanın yapması gereken vergicilik işini yapmakta karman çorman vergi mevzuatı altında cebelleşip durmakta.  Bu hem meslektaşlarımızın hem de Gelir İdaresinin bir ayıbıdır. Bir an önce bu işe çeki düzen verilmelidir. Vergi dairelerine uzman değil ara eleman alınmalıdır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu'da vergi dairelerinden hortum gibi uzman çekmekte, bundan dolayı dairelerde kalifiye uzman kalmayarak personel sayısı azalmakta ve kalan diğer arkadaşların iş yükü bir hayli artmaktadır. GİB ve VDK kendine ara personel almalı. Buralarda görevli arkadaşlarıda keyiflerine göre sizi vergi dairelerine göndeririz diye de tehdit etmekteler. Gitmeyin arkadaşlar. Neden kendinizi ezdiriyorsunuz.

 

     Şimdilik bu kadar ilerleyen zamanlarda yazımı güncellemeye devam edeceğim.

 

                                                                      Saygılarımla

 

                                                                   Alay HAMZAÇEBİ

                                                                       Genel Başkan

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku 6525 ve 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri 2206 01.06.2014
Oku 6552 SAYILI TORBA KANUNUN GELİR UZMANLIĞI MESLEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 3353 21.09.2014
Oku GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ve GENÇLİK. 3020 26.05.2016
Oku 666 maaş farkları talep dilekçesi hakkında merak edilenler. 4782 01.06.2016
Oku Halen boş bulunan Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna talibiz. 1499 12.06.2016
Oku DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE DEMOKRASİNİN ZARAR GÖRMESİ 3602 06.08.2016
Oku OHAL KHK'ları ve Meslekten Çıkarmalar. 3376 04.09.2016
Oku BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA 972 15.01.2017
Oku GELİR İDARESİ YÖNETİM KADROSUNDA GELİR UZMANLARININ VE SMMM’LERİN GÖREVLENDİRİLMESİ. 2598 11.02.2017