Makaleler

ANAYASA MAHKEMESİNDEKİ 666 SAYILI KHK'DAKİ MADDE HK.

Okuma Sayısı : 6587

Av.Hüseyin İLİK

Gelir Uzmanı

 

 

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN 666 SAYILI KHK'DAKİ MADDE İPTALİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

 

 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan "Merkez-Taşra uzmanı ayrımı" ile ilgili düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada;

2016/34 Danıştay Onbirinci Dairesi,

A- 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin;

1- 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında…” ibaresinin,

2- Eki (III) SAYILI CETVEL'in (1) numaralı sırasında yer alan “…nün (ğ) bendi…” ve “…merkez teşkilatına ait…” ibarelerinin,

B- 14.7.1965 tarihi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun eki IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ'nin (8) numaralı sırasının, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin (ç) fıkrasının (7) numaralı bendi ile değiştirilen (b) bendinde yer alan “…nün (ğ) bendi…” ve “…merkez teşkilatına ait…” ibarelerinin,

 

Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi görmüş ve konuyu Anayasa Mahkemesine göndermişti.

 

Anayasa Mahkemesi 5 Mayıs 2016 Perşembe Günü Yapılan Toplantı Sonucunda; 

 

"A- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B- 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında;…” ibaresinin “uzman” ibaresi ile sınırlı olarak incelenmesine,

C- 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye, 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin (1) numaralı sırasında ve 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin (8) numaralı sırasının 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesiyle değiştirilen (b) bendinde yer alan “…nün (ğ) bendi…” ibarelerinin ““gelir uzmanı” yönünden incelenmesine,"

 

şeklinde karar verdi.

 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan "Merkez-Taşra uzmanı ayrımı" ile ilgili düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Onbirinci Dairesi düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi görmüş ve konuyu Anayasa Mahkemesine göndermişti. Böylece Gelir Uzmanlarının özlük hakları ile ilgili hukuk mücadelesi Anayasa Mahkemesine taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi, 24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/34, K: 2016/30 Sayılı Kararı ile "Merkez-Taşra uzmanı ayrımını" kaldırdı.

 

Anayasa Mahkemesi tarafından yetki kanununa göre iptal kararı verildiğinden ve eşitlik vs. nedenlerden inceleme yapılmadığından idare iptal edilen hükümleri aynen koruyan yeni düzenleme yaparsa (bunu yapabilir), bu sefer 2012 yılında açılan bu dava gibi yeni yapılacak düzenlemeye dava açılıp, Anayasa Mahkemesinin konuyu eşitlik, idarenin bütünlüğü gibi ilkeler yönünden yapacağı değerlendirmenin beklenmesi gerekecektir.

 

Anayasa Mahkemesi dava ile talep edilen ibarelerin iptaline karar vermiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe girmesi ve yeni düzenleme yapılabilmesi için 1 yıllık süre belirledi. Bu karar ile ortaya çıkan bir hukuki boşluk oluşmadı. İdarenin söz konusu süreyi gerekçe göstererek yeni düzenleme yapılana kadar maaşları eskisine göre vermeye devam etmesi ihtimal dahilindedir.

 

Bunun dışında, 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 2012 yılından, iptal kararının yayınlandığı 24 Mayıs 2016 tarihine kadar; gerekse iptal kararı tarihinden yeni düzenlemenin yapılacağı tarihe kadar ortaya çıkan maaş farkları için, Gelir Uzmanları tarafından önce idareye başvuru yapılıp, talebin reddedilmesi halinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava açacak Gelir Uzmanlarının yeni düzenleme yapılmadan önce idareye başvuru yapmış ve davalarını açmış olmaları önem taşımaktadır.

 

Bu itibarla sayıları 20 binin üzerinde olan Gelir Uzmanlarının 2012 yılından bu güne kadar özlük haklarından dolayı verilmeyen maaş farklarının iadesi kapsamında idareye başvuru yapmak için harekete geçeceği ve dava açma hazırlığında olduğu için idare ile ihtilafların devam edeceği değerlendirilmektedir.

 

En uygun olanı idarenin yeni düzenlemede bu eşitsizliği ve haksızlığı tamamen ve geleceğe yönelik olarak gidermesidir.

 

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku GELİR UZMANLIĞI VE BİLİRKİŞİLİK 2582 17.05.2014
Oku 666 MAAŞ FARKLARI TALEP DİLEKÇESİ HAZIRLANDI 7411 01.06.2016