Makaleler

666 MAAŞ FARKLARI TALEP DİLEKÇESİ HAZIRLANDI

Okuma Sayısı : 7410

 

Av.Hüseyin İLİK

 

Gelir Uzmanı

 

 

Kıymetli meslektaşlarım, gerek geçmişe yönelik maaş farkları, gerekse yeni düzenleme yapılana kadar geçecek süre için AYM’nin iptal kararına göre uygulama yapılmasına dair talep dilekçesi örneği hazırlanmıştır.

 

İdarenin cevabı olumsuz olduğu takdirde cevap tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, cevap verilmediği takdirde dilekçenizi verdiğiniz tarihten 60 gün geçmesinin ardından red cevabı verilmiş sayılacağından bu tarihten sonraki 60 gün içerisinde dava açma hakkı mevcuttur.

 

Dilekçenizi ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığa sunulmak üzere elden bağlı bulunduğunuz birime verdiğiniz takdirde evrak tarihi veya numarasının, posta ile gönderdiğiniz takdirde taahhütlü posta ile gönderip alındı belgesinin muhafaza edilmesi önem arzetmektedir.

 

Anayasa’nın 153 üncü maddesinde AYM kararlarının geçmişe yürümeyeceği belirtilmekle birlikte Danıştay’ın muhtelif dairelerinin istikrarlı içtihatlarında geçmişe yürümeme kuralının mali ve sosyal hakların talep edildiği davalarda uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle davaların kazanılma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir.

 

Başvuru yapıp dava açmayı düşünen arkadaşların, bu başvurularını yeni düzenlemeden önce  yapmalarında fayda bulunmaktadır. Zira yapılacak yeni düzenlemenin eskisi ile aynı olması ve geçmişide kapsar şekilde yapılması halinde, eğer başvuru ve dava bu düzenlemeden sonra olursa geçmişi kapsama hükümleri hakkında Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulması gerekecektir. Bu iddianın olumlu sonuçlanma ihtimali çok yüksek olsa da bu başvuru dava sürecini uzatacaktır. 

 

Sormak istediğiniz konular varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.

E-mail: huseyinilik@gmail.com

Dilekçeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.666 Başvuru Dilekçesi (indir / Aç)

Dilekçeyi derneğimiz internet sitesindeki "Formlar / Dilekçe ve Dosyalar" bölümünden indirebilirsiniz
 
666 Başvuru Dilekçesi
(indir / Aç)

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku GELİR UZMANLIĞI VE BİLİRKİŞİLİK 2581 17.05.2014
Oku ANAYASA MAHKEMESİNDEKİ 666 SAYILI KHK'DAKİ MADDE HK. 6587 25.05.2016