Makaleler

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE DEMOKRASİNİN ZARAR GÖRMESİ

Okuma Sayısı : 3602

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE DEMOKRASİNİN ZARAR GÖRMESİ :

 

666 sayılı KHK ile kariyer uzmanlar arasında merkez- taşra ayrımına gidilerek merkez uzmanlarına 3600 Ek- Gösterge,2000 Makam Tazminatı ve 8000 Görev Tazminatı verilerek Gelir Uzmanlarının kapsam dışı bırakılması sonucu  yapılan düzenlemeler aleyhine Gelir Uzmanlarınca idare mahkemesinde açılan davanın Danıştay’ca Anayasa Mahkemesine gönderilmesi sonucu yüce mahkemece  merkez-taşra ayrımı yetki kanunu yönünden iptal ederek TBMM’ye düzenleme yapması için bir yıl süre vermiş bulunmaktadır. Yüce Mahkemenin Mayıs/2016 ayında vermiş olduğu karar süre olarak 2017 Mayısı’na kadar geçerli bulunmaktadır. Aradan geçen iki ay süre zarfında ülkemiz 15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY terör örgütünce düzenlenen darbe girişimine maruz kalmış bulunmaktadır. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sekteye uğratarak ülkemizin ve milletimizin birliğini, dirliğini bozacak, milli iradeye karşı yapılmış bu hain girişimler sonucu TBMM tarafından 3 ay süre ile OHAL ilan edilmiştir.

 

 

OHAL döneminde,  OHAL ile ilgili yapılması gereken yasal düzenlemelerin önceliği bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının aciliyeti bulunmamasına ve 10 aya yakın süresi bulunmasına rağmen Anayasa Mahkemesince 666 sayılı KHK’nın iptal edilen kısımlarını AYNEN KANUN ile yasalaştırmak için “TÜRKİYE VARLIK FONU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” na (TORBA KANUN) 17. Ve 67 maddeleri ekletmesi ve  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yasalaştırmak için göndermesi demokratik yönetim ilkesine aykırı bulunmaktadır. OHAL süresince sivil toplum kuruluşları ve mesleki birlik ve derneklerin faaliyetleri de sınırlanmaktadır.  Hükümetin TBMM’den almış olduğu OHAL yetkisi ile yapmış olduğu KHK düzenlemeleri doğası gereği bazı temel hak ve hürriyetlerde kısıtlamaktadır. Ancak bu kısıtlamalar öncelik, önemlilik ve ölçülülük ilkeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Darbe terörü karşısında gerek siyasi partiler gerekse sivil toplum kuruluşları tek ses halinde oybirliğiyle demokrasisine sahip çıkmıştır. Bizlerde Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği (GUYADER) olarak her zaman darbenin ve terörün karşısında olduğumuzu, bu sıkıntılı süreçte mesleki sorun ve taleplerimizi ikinci plana alarak ülkemizin birliği ve demokrasimiz için milli irade yanında saf tutmuş olduğumuzu daha ilk andan itibaren beyan etmiş bulunmaktayız.

 

Bizler bu sıkıntılı süreçte haklı taleplerimizi ikinci plana alarak milli iradenin yanında olup meydanlarda demokrasi nöbeti tutarken OHAL ile getirilen sınırlamalar ile  dernek ve sendikaların en zayıf, etkisiz olduğu zamanlarda  Maliye Balkanlığının  Anayasa Mahkemesince iptal edilen 666 sayılı KHK’nın hükümleri ile ilgili düzenleme yapmak için daha çok  süresi bulunmasına rağmen alel acele yangından mal kaçırırcasına  OHAL’in arkasına sığınarak gizlice torba kanuna ekletmesini özellikle mensubu bulunduğumuz Maliye Bakanlığa yakıştıramadık. Böyle bir sinsiliği kabul etmemiz mümkün değil. Devletin en önemli ve saygın bir bakanlığına bu davranış yakışmaz ve savunulacak bir yönü de bulunmamaktadır. Eğer bu düzenlenme OHAL zamanında yapılırsa, yapanları ne tarih nede bizler affetmeyeceğiz.

 

 Olması gereken zaten davamız da haklıyız. Bir an önce Gelir Uzmanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve kurumsal çalışma barışının sağlanmasıdır. Eninde sonunda hak yerini bulacaktır. Birisi çıkıp bu hakkı sahibine teslim edecektir. Bundan endişemiz yoktur. Bizim nazarımızda hakkı vererek tarihe geçmek farklıdır vermeyerek geçmek farklıdır. Makamlar ve mevkiler geçicidir. Yarın birbirimizin yüzüne bakabilecek ve saygınlığımızı koruyacak adımlar atmamız gerekir.  Karar ve seçim sizlere aittir.

"Ya birlikte kardeş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz, yada birlikte aptal gibi öleceğiz" Martin Luther King.

 

                             Saygılarımla,

                             Genel Başkan

                          Alay HAMZAÇEBİ

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku 6525 ve 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri 2207 01.06.2014
Oku 6552 SAYILI TORBA KANUNUN GELİR UZMANLIĞI MESLEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 3353 21.09.2014
Oku "MÜDÜR YRD.LIĞI ÖDÜL DEĞİL OLSA OLSA TENZİLİ RÜTBEDİR." 3426 22.10.2015
Oku GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ve GENÇLİK. 3021 26.05.2016
Oku 666 maaş farkları talep dilekçesi hakkında merak edilenler. 4783 01.06.2016
Oku Halen boş bulunan Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna talibiz. 1499 12.06.2016
Oku OHAL KHK'ları ve Meslekten Çıkarmalar. 3377 04.09.2016
Oku BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA 973 15.01.2017
Oku GELİR İDARESİ YÖNETİM KADROSUNDA GELİR UZMANLARININ VE SMMM’LERİN GÖREVLENDİRİLMESİ. 2598 11.02.2017