Makaleler

OHAL KHK'ları ve Meslekten Çıkarmalar.

Okuma Sayısı : 3376

 

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrası Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle  ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilen  binlerce kamu görevlisi hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tebligat yapılmaksızın kamudan ihraç edilmiş bulunmaktadır. Bu kararlara karşı idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma kararı alınamamaktadır.

 

Bu ihraç KHK’larında kişinin en doğal hakkı olan savunma hakkına başvurulmadan, sorgu & sual yapılmadan,  kriterlerin ne olduğu, neyin baz alındığı, hangi suçların isnat edildiği belli olmadan kişilerin görevlerine son verilmesi hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Darbe girişimi sonrası hemen hemen toplumumuzu oluşturan herkesimin farklı siyasi görüşleri olsa da; ortak paydası demokrasimize sahip çıkmak ve halkın iradesine saygı göstermek olmuştur. Demokrasi ancak adil bir hukuk düzeniyle sağlanabilir.

 

OHAL KHK’leriyle olağanüstü halin süresi dışında uygulaması sürecek kurallar konamaz. Bu sebeple, OHAL KHK’leriyle OHAL’in dışındaki dönemleri kapsayacak şekilde yasalarda değişiklik yapılması da mümkün değildir. Anayasa’nın 121’inci maddesi Bakanlar Kurulu’nun, sadece ’olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda’ KHK çıkarabileceğini belirtmektedir. Yine anayasa ile OHAL KHK’lerine getirilen bir diğer sınırlama ise süre bakımındandır. OHAL KHK’leri, olağanüstü halin ilan edildiği süre ile sınırlı olmak üzere çıkarılmaktadır. OHAL’in sona ermesiyle, KHK’ler de kendiliklerinden yürürlükten kalkacaklardır. Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadan yapılan meslekten çıkarma işlemleri tamamen tahmin ve değerlendirme sonucu yapılan soyut idari işlem olup demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmamakta olup Anayasa’ya ve uluslararası hukuka aykırıdır.

 

 

Yargısız infaz olarak kabul edilen bu durum çok kısa zamanda toplumsal travmaları da beraberinde getirecektir. Elbette suçlu olan hukuk kuralları çerçevesinde hak ettiği cezayı almalı. İhraç edilenler arasında karı-koca olanlar bile bulunmaktadır. Düşünsenize aile olarak kredili olarak konut alanlar bile bulunmaktadır. Ekonomik olarak bu aileler bir anda batırılmış olmaktadır.

 

 

Bu süreçte “Gizli Tanık” uygulaması sonucu, araştırılmadan, somut veriler ortaya konmadan iftira sonucu mağdur olup tutuklanan çok kimse bulunmaktadır. Kişi hak ve hürriyetleri bir kişinin iki dudağı arasına bağlı olarak bu kadar basitçe sınırlandırılmamalı. Art niyetli kişilere fırsat verilerek özel husumeti bulunan kişiler yıpratılmamalı.

 

Öte yandan;  genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini yıllarca  tehdit eden başka terör örgütlerine  halen daha tolerans gösterilmesini anlayabilmiş değilim. Bunlar hakkında da gerekli işlemler yapılmalı.

 

Meslekten ihraç edilenler Danıştay nezdinde hemen dava açabilirler. Dava açmaya gerek kalmadan idarenin bir an önce titizlikle soruşturma yaparak en kısa sürede mağdur olan çalışanların mağduriyetlerini gidermesini temenni ederim.

 

 

                                                                                                                                                                 Saygılarımla

                                       Genel Başkan

 

                                  Alay HAMZAÇEBİ

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku 6525 ve 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri 2207 01.06.2014
Oku 6552 SAYILI TORBA KANUNUN GELİR UZMANLIĞI MESLEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 3353 21.09.2014
Oku "MÜDÜR YRD.LIĞI ÖDÜL DEĞİL OLSA OLSA TENZİLİ RÜTBEDİR." 3426 22.10.2015
Oku GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ve GENÇLİK. 3021 26.05.2016
Oku 666 maaş farkları talep dilekçesi hakkında merak edilenler. 4783 01.06.2016
Oku Halen boş bulunan Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna talibiz. 1499 12.06.2016
Oku DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE DEMOKRASİNİN ZARAR GÖRMESİ 3602 06.08.2016
Oku BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA 972 15.01.2017
Oku GELİR İDARESİ YÖNETİM KADROSUNDA GELİR UZMANLARININ VE SMMM’LERİN GÖREVLENDİRİLMESİ. 2598 11.02.2017