Makaleler

BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA

Okuma Sayısı : 972

BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA

 

Günümüzde ülkemizde bütün kamu kurumları çalışanların maaşlarını anlaşmalı banka aracılığıyla ödemektedir. Bu maaş ödemeleriyle ilgili olarak çalışanlar promosyon adı altında ek bir gelir elde etmektedirler. Öncelikle promosyonun kelime anlamına nedir.?

 

Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Fransızcadaki promotion sözcüğünden gelmektedir. Türkçe karşılığı özendirme'dir

 

Kelime anlamından anlaşılacağı üzere amacı karını maksimize etmek olan ve ticari bir kuruluş olan bankalar bu promosyon ücretini hayrına dağıtmamaktadırlar. Anlaşma süresi boyunca yatırılan parayı kullanma yanında banka ürünlerinin pazarlanması ile elde ettiği gelir ödemiş olduğu promosyon ücretinden çok çok fazladır.

 

Maaş ödemeleriyle ilgili Başbakanlığın 19/7/2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesi sonrası artık çalışanlar maaşlarını aldıkları Bankalardan  promosyon adı altında ek  bir gelir elde etmektedirler. Söz konusu Başbakanlık Genelgesinin  "Banka Promosyonları" konulu ilgili kısımları şöyledir:

 

       "1- Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin Maliye Bakanlığının mezkur Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmesine devam edilecektir.

       2- Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. ...

       3- Bankalar ile yapılacak protokollerin süresi iki yıldan az beş yıldan çok olmayacaktır.

       4- Yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. .

       5- (4/8/2008 tarih ve 2008/18 sayılı Genelge ile değişik) Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir.

Genellikle üç yıllık olarak yapılan “Promosyon Anlaşmaları” na bağlı tutarlar kurumdan kuruma değişmekte olup belli bir standardı bulunmamaktadır. Hemen hemen hepimiz yüksek promosyon ödeyen bir banka duyduğumuzda o kurum çalışanlarına  imreniriz. Gönül ister ki bütün çalışanlar eşit şekilde en yüksek tutarda promosyon ücretinden faydalansın. Ancak kurumların personel sayısı ve teşkilat yapısı buna en büyük engel olduğundan karlılığını düşünen bankalar her kurum personeline farklı tutarda promosyon ödemektedirler. Hatta bankaların bu anlaşmalarda daha az promosyon ücreti ödeme konusunda gizli olarak işbirliği yaptığı da bilinmektedir.

 

Biz kamu çalışanları olarak maksimum tutarda promosyon ödemesinden nasıl istifade edebiliriz.?

 

-Öncelikle promosyon anlaşmalarında kurumlar pay almamalıdır. Bunun için Başbakanlık Genelgesinin ilgili kısmı kaldırılmalıdır.

-Yeni maaş anlaşması yapılan bankanın ürünlerini kullanmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Elbette herkes kendi karını düşüneceğinden düşük faizli bir başka bankadan kredi çekebilir. Ancak özellikle peşin alıverişli olan kredi kartı harcamalarımız, otomatik ödeme talimatı, kira ödemesi gibi olanların promosyon ödeyen banka üzerinden yapılması önemlidir. Promosyon anlaşmalarında bu husus çok önemlidir. Bazı kimseler bazı bankalardan nerdeyse nikah kıymış gibi ayrılmaz. Maaş yattığı gibi hemen diğer bankaya transfer edip bütün işlemlerini onun üzerinden gerçekleştirir. Bu çok yanlış bir tutumdur. Banka biliyordur çalışana az promosyon ücreti versem yine beni terk etmez. Bizleri terk eden bankayı bizler neden terk etmiyoruz.? Hep birlikte hareket edersek bu durumu bankaların dikkate alacağından ve yüksek promosyon ödeyeceğinden eminim.

-Bankaların gizli anlaşma yapmalarına müsaade edilmemeli, yapanlara gerekli cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.

 

-Mümkün olduğunca kurum teşkilatının bütününü kapsayacak şekilde, olmuyorsa birleştirilmiş bölgeler bazında   anlaşma yapılarak pazarlık payı artırılmalıdır.

 

-Kurum yöneticileri ve yetkili sendikalarımızın da elbette vereceği olumlu katkılar çok önemlidir.

 

Promosyon ödemesinin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi:

 

Kamu kurum veya kuruluşlarıyla yapılan protokollere istinaden çalışanlara yapılan promosyon ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının 20/11/2008 tarihli  ( http://www.gib.gov.tr/node/86965 ) sirküsüne göre 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ücret olarak değerlendirilmemekte ve  yapılan söz konusu ödemelerin ivazlı bir intikal olması nedeniyle de 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre vergilendirilmemesi  gerekmektedir.

 

SONUÇ:

Sabit gelirli biz kamu çalışanlarının promosyon ücretlerinden azami miktarda faydalanmamız için öncelikle promosyon ücretlerinden kurum payı kesintisinin kaldırılması,  kurum yöneticileri ve yetkili sendikalarımızın promosyon anlaşması sürecinde olumlu katkıları yanında bilinçli bir tüketici olarak birlikte hareket etmemiz gerekmektedir.

 

                                 Saygılarımla

 

                                    Alay HAMZAÇEBİ

 

                                        Genel Başkan

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku 6525 ve 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri 2207 01.06.2014
Oku 6552 SAYILI TORBA KANUNUN GELİR UZMANLIĞI MESLEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 3353 21.09.2014
Oku "MÜDÜR YRD.LIĞI ÖDÜL DEĞİL OLSA OLSA TENZİLİ RÜTBEDİR." 3426 22.10.2015
Oku GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ve GENÇLİK. 3021 26.05.2016
Oku 666 maaş farkları talep dilekçesi hakkında merak edilenler. 4783 01.06.2016
Oku Halen boş bulunan Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna talibiz. 1499 12.06.2016
Oku DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE DEMOKRASİNİN ZARAR GÖRMESİ 3602 06.08.2016
Oku OHAL KHK'ları ve Meslekten Çıkarmalar. 3377 04.09.2016
Oku GELİR İDARESİ YÖNETİM KADROSUNDA GELİR UZMANLARININ VE SMMM’LERİN GÖREVLENDİRİLMESİ. 2598 11.02.2017