Sayın Cumhurbaşkanızdan Tek Talebimiz

SAYIN BAŞBAKANIMIZDAN TEK TALEBİMİZ

Kamuda “Eşit İşe, Eşit Ücret” uygulaması olarak bilinen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2 Kasım 2011’de mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Vergi kanunlarının, Devlet gelir politikalarıyla paralel bir şekilde uygulanması açısından başta mükelleflere kaliteli hizmet vermek ve mükelleflerin vergiye uyumlarını sağlama görevini üstlenen Vergi Dairesi Müdürlüklerinde çalışan Gelir Uzmanları 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hak kaybına uğramıştır.

Kararname ile tüm kamu kurumlarında, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılmış, Tüm bakanlıklarda uzmanların maaşları eşitlenmiştir. Ancak ülkemizin kalkınmasına ve ilerlemesine azami katkıyı sağlayabilmek ve ülkemizdeki kayıtdışı ekonomi oranlarını azaltmak adına yenilik ve gelişmelere açık, kendisini geliştiren ve sorumluluk alan, hafta sonlarında çalışan, vergi toplamak adına tüm mevzuatı bilip bire bir uygulayan, idari izinlerde dahi çalışan, mükellefle etkili iletişimi sağlayıp ülkemizin en önemli kaynağı vergi gelirlerini artırmaya uğraşan Gelir İdaresinde çalışan Gelir Uzmanları, merkez ve taşra ayrımına tabi tutulmuştur.

Aynı statüde Merkezde çalışan Devlet Gelir Uzmanları ile taşrada bulunan Vergi Denetmenlerine iyileştirme yapılmışken, taşrada çalışan Gelir Uzmanlarına ücret ve özlük hakları bakımından herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

666 sayılı KHK ile, Bakanlıklar bünyesindeki uzmanlar arasında herhangi bir ayrım olmamasına rağmen Maliye Bakanlığında taşrada çalışan Gelir Uzmanlarının kapsam dışında bırakılması idarenin bütünlüğünü bozmuştur.

Gelir Uzmanlarının çalışma şartları diğer kurumlarla karşılaştırıldığında, İş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk durumları da göz önünde bulundurulduğunda aradaki çalışma farkları gözle görülür bir şekilde ortada durmaktadır.

Ücret adaletini sağlamak bakımından eşit işe eşit ücret kapsamında yürürlüğe giren Kararnamede unutulan biz Gelir Uzmanlarının Kamuda çalışan tüm uzmanlar gibi değerlendirilip aradaki farkın giderilmesini ve adaletin sağlanmasını saygılarımızla arz ederiz.

GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI DERNEĞİ
(GUYADER)

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.