Sn. Cumhurbaşkanım

Sn. Cumhurbaşkanım,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A–11 maddesinde sayılan kariyer uzman kadrolarından olan ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan 23.396  Gelir Uzmanı/Yrd. sın dan birisiyim. Kariyer uzmanlar arasında ek gösterge, ücret gibi mali hakları eşitlemeyi amaçlayan 666 sayılı KHK, aksine kariyer uzmanlar arasında merkez-taşra ayrımına giderek eşitsizliğe neden olmuştur. Bu eşitsizlik durumunu bizler tarafından idare mahkemesinde dava konusu yapılmış olup haklılığımız 24/05/2016 tarih ve 29721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 tarihli E: 2016/34, K: 2016/30 kararı ile tescil edilmiş ve TBMM’ne düzenleme yapması için bir yıllık süre vermiş bulunmaktadır.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETO/PDY mensubu hainlerce halkın iradesine ve ülkemiz demokrasisine yapılan darbe girişimi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.  Bu hain girişimi bertaraf etmek için TBMM’ce 3 ay süre ile OHAL ilan edilmiştir. OHAL döneminde,  doğal olarak OHAL ile ilgili yapılması gereken yasal düzenlemelerin önceliği bulunmaktadır.  Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının aciliyeti bulunmamasına ve düzenleme yapması için 9 ay daha süresi bulunmasına rağmen Anayasa Mahkemesince 666 sayılı KHK’nın iptal edilen kısımlarını AYNEN KANUN ile yasalaştırmak için “TÜRKİYE VARLIK FONU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” na (TORBA KANUN) 17. Ve 67 maddeleri ekleterek TBMM’de yasalaşmasını sağlamıştır.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinden itibaren çağrılarınızı emir kabul edip meydanlarda demokrasi nöbetlerine devam ettiğimiz zamanlarda, önce vatan dediğimiz ve taleplerimizi askıya aldığımız günlerde, mesleki dernek ve sendikaların etkinliğinin kısıtlandığı bu süreçte,  bizler yüce mahkemenin iptal etmiş olduğu hükümler sonucu lehimize bir düzenleme beklerken bakanlıkça alel acele bu hükümlerin yasalaştırılmasından derin üzüntü duymakta olduğumu ve etik bulmadığımı belirtmek isterim.

Sn. Cumhurbaşkanım yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden dolayı bahsi geçen kanunun bizleri ilgilendiren 17. ve 67. Maddelerini onaylamadan TBMM’ne geri göndermenizi ve Anayasa Mahkemesi kararı ile Anayasanın eşitlik ilkesinin gözetilerek mağduriyetimizin giderilmesini ve tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.