Haber


Suat HACIOĞLU tarafından hazırlanan "GELİR UZMANLARI- Mesleğin Dünü ve Bugünü" isimli kitap çıktı...


 


         38945Adsız1.png 

 

GELİR UZMANLARI

Mesleğin Dünü ve Bugünü

 

ÖNSÖZ

 

Kamu kurumlarında uzman ihdas edilmesinin temel gerekçelerinden biri de vatandaşa etkin kamu hizmeti sunmaktır.

 

Vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerinin çözümü aşamasında, birbirinden çok farklı problemlerle karşılaşıp, işlerini halledemedikleri gibi hak etmedikleri muamelelere maruz kalmaktaydılar. Uzmanlık kadroları ile vatandaşlara doğru bilgiler yerinde sunulmuş ve vatandaşlar yıllarca girmeye korktukları kamu idarelerine rahatlıkla gidebilir hale gelmişlerdir.

 

Gelir Uzmanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü görev ve hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik olarak ihdas edilmiş Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-11 maddesinde sayılarak belirlenmiş kariyer mesleklerdendir.

 

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin ekonomik olarak güçlü olmalarının sebebi, güçlü bir Gelir İdaresine sahip olmalarına bağlıdır. Gelir idaresi ise ancak mutlu çalışanlarıyla birlikte gücünü kazanmayı başaracaktır.

 

Gelir Uzmanları, mükellefe etkin ve verimli hizmet verebilmek için Vergi Kanunlarını (Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanun, KDV Kanunu, ÖTV Kanunu, Damga Vergisi ve diğer tüm gider kanunlarını) bilmek durumundadır.

 

Ancak mevzuatla ilgili kurum içi eğitimler yetersizdir. Özellikle muhasebe eğitimlerinin hiç verilmemesi İdare açısından büyük bir eksikliktir. Kurumun vermesi gerekli olan bu eğitimleri Gelir Uzmanları mesleğin gereklerine uygun şekilde kendi çabalarıyla gidermeye çalışmaktadır.

 

Derneğimizin, 2013 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile yaptığı anlaşma neticesinde; Yaklaşık 180 Gelir Uzmanı ve Yardımcısı, İşletme Anabilim dalında Yüksek Lisans Eğitimi almıştır. Gelir Uzmanları, Yüksek Lisans Eğitimlerinde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu paralelinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına yönelik çalışmalarda bulunmuşlardır.

 

Ayrıca Gelir Uzmanları, son yıllarda uluslararası piyasalarda yaşanan finansal hareketlilik ve dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamak üzere Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankalar Kanununda yer alan güncel gelişmeler ekseninde; Türkiye’deki kurumsal yönetim süreci ile ilgili araştırmalar da yapmışlardır.

 

Gelir Uzmanlarının mesleğin gereklerine uygun şekilde kendi çabalarıyla aldıkları bu eğitimler, Gelir İdaresinin sunduğu hizmetlerdeki etkinliği ve verimliliği artırmakta, kurumu güçlü bir yapıya kavuşturmaktadır.

 

Çalışmamızda Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan Gelir Uzmanlarının sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm önerilerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca mesleğimizin dünü, bugünü ve yarını; yasal mevzuat çerçevesinde araştırılarak ortaya konulmuştur.

 

Çalışmamıza katkı sağlayan ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm meslektaşlarımız ile Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi borç bilirim.

 

Saygılarımla…

 

                                                           Suat HACIOĞLU

                                                      Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği

                                                    Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Sayman