Ali KAYTAN, Recep YAŞAR, Erol KELEŞ, Metin DEMİREL, İsmail ÖZCAN ,Ali GÜLER, Fatih Mehmet GÖKTÜRK, Ogün ÖZER ve İsa YILMAZ Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği’nin kuruluş bildirimini İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne verirler ve 25.04.2008 tarihi derneğimizin kuruluş günü olur.

Derneğimiz, aynı zamanda kurucu üyemiz olan Metin DEMİREL’e ait binanın ücretsiz olarak derneğe tahsis edilmesiyle birlikte Ördek Kasap Mah. 28 Çelebi Sk. No:3 Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyetine başlar.

İlk genel kurulumuz 25.10.2008 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ali KAYTAN bey seçilmiş, 32 maddeden oluşan ilk tüzüğümüzde Derneğin amacı olarak özetle;

  • Gelir Uzmanlığı ile Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
  • Meslek mensupları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek,
  • Kamuoyunu aydınlatmada ülke çıkarlarını göz önünde bulundurarak bu doğrultuda çalışmalar yapmak için yurtiçi ve yurtdışı aynı amaca hizmet eden örgütler arasında dayanışma ve işbirliğini gerçekleştirmeyi sağlamak,

olarak belirlenmiştir.

Aynı toplantıda Yönetim Kuruluna şube açma yetkisi verilmiş, Ankara’da örgütlenme çalışmaları başlamış ve Bilal ÇELİK, Mustafa ÖZBAY, Çetin DOĞAN, Gülay TEKBIYIK ve Demet SERİN önderliğinde 16.12.2008 tarihinde Ankara şubemiz kurulmuştur.

30.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuz sonucunda ise Dernek merkezinin Ankara’ya taşınmasına karar verilmiş ve faaliyetlerimiz buradan devam etmiştir.

Derneğimiz faaliyetleri ve benimsediği üslup açısından kültürel değerlerin ve mesleki dayanışmanın ön plana çıkarıldığı çalışmalarla mesleki bütünleşmeyi sağlamıştır.Ayrıca Gelir Uzmanlığı kariyer mesleğinin gelişimi ile özlük hak ve kariyer imkanlarının geliştirilmesi için her mecrada, her platformda merkez-taşra ayrımından kaynaklı mağduriyetimiz dile getirilmiş, kitaplar hazırlanmış projeler üretilmiştir.

Gelir İdaresinin temel yapı taşı konumunda bulunan Gelir Uzmanları, bir gün muhakkak hak ettiği itibara kavuşacak olup bugünlere gelmemizde katkıları büyük olan kurucularımıza, başkanlarımıza, yönetimde yer almış arkadaşlarımıza ve siz değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Duyarlılıklarınızdan ötürü her zaman hatırlanacak ve saygıyla anılacaksınız.